سوابق کاری احسان رمضان مرائی

مهارت های احسان رمضان مرائی

آفیس 70%
تبلیغات محیطی 80%
فتوشاپ 60%
آموزش 80%
ادیوس 70%
اینترنت و کامپیوتر 80%
روابط عمومی 80%
وردپرس 40%
کنترل کیفیت 70%
مدیریت زمان 80%
فیلم برداری و عکاسی 80%
اصول و فنون مذاکره 70%